Hem Korsnäsgården

Korsnäsgården

Ett vackert beläget demensboende i ett plan med fina innergårdar.

Välkommen till Korsnäsgården

Korsnäsgården är beläget fem kilometer utanför centrala Falun och är ett Silviahemscertifierat vård- och omsorgsboende för dig med demenssjukdom.

En vackert belägen byggnad där huset är i ett plan och har 33 lägenheter som är fördelade på fyra flyglar och avdelningar. Lägenheterna är cirka 37 kvadratmeter och har eget badrum och pentry.

Alla flyglar har utgång mot en trevlig innegård. Detta gör det lätt att komma ut i trädgården, bara för att njuta och vara eller att ta en promenad, kanske spela boule på vår boulebana eller varför inte plocka något bär från bärbuskarna.

Hela människan – hela livet

På Korsnäsgården arbetar medarbetarna för en salutogen äldreomsorg. Det betyder att vi fokuserar på det som är meningsfullt för den boende ur ett hälsoperspektiv. Vårt mål är att alla boende ska få möjlighet att leva hela livet. Här kommer du att ha din lägenhet – ditt hem, varför vi försöker eftersträva att du ska känna dig som hemma.

Uppdraget är att skapa ett aktivt boende där var och en efter förmåga kan välja att delta i någon/några av våra dagliga aktiviteter. Vår inriktning på dessa är under teman som musik, dans, rörelse och konst.

Verksamheten på Korsnäsgården har som mål att bli ett föredöme då det gäller personcentrerad och högkvalitativ omsorg för person med nedsatt kognitiv förmåga, så kallad demenssjukdom.

I vårt arbete använder vi oss av musiken, rörelsen, konsten och skapandets positiva påverkan på hälsa och välbefinnande. Målet är att du som boende på Korsnäsgården ska få uppleva en meningsfull och innehållsrik vardag utifrån dina villkor, din kapacitet och ditt intresse. Prioriterade områden är det sociala och människans behov av samhörighet.

Silviahemcertifierat

Korsnäsgården är ett Silviahemscertifierat boende, vilket innebär att all personal
fått en specifik utbildning i demenskunskap. Mer information om Silviahems-certifieringen och uppgift om giltiga certifikat finns på www.silviahemmet.se.

Bemanning

Verksamheten är bemannad med undersköterskor dygnet runt för att kunna tillgodose de omvårdnadsbehov som finns. Hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodoses med sjuksköterskor som finns tillgängliga dygnet runt samt av arbetsterapeuter och fysioterapeuter efter behov. Läkarinsatser tillgodoses via vårdcentral i samarbete med landstinget.

Hjälp oss att bli bättre

Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi tar gärna emot synpunkter för att ständigt kunna förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Forenede Care har tydliga rutiner för hur synpunkter och eventuella klagomål ska hanteras. Klicka här för att komma till synpunktsformuläret på sidan om vårt Kvalitetsarbete.

Kontakt

Anneli Backman
Verksamhetschef
Tel: 076–016 55 91

Forenede Care Korsnäsgården
Bruksgatan 7
791 44 Falun

Samordnare 076–038 24 69
Sjuksköterska 023–872 17
Sjuksköterska 023-879 39
Kurator 076–183 79 24

Inriktning
Demensboende