Hem Hemsjukvård Uppsala

Hemsjukvård Uppsala

Hjälp med sjukvård i hemmet

Forenede Care erbjuder hemsjukvård i Uppsala kommun för den som inte kan ta sig till den vård eller hjälp man behöver oavsett ålder. Du kan få hjälp av vårt team om du har svårt att klara din vardag. Detta team består av legitimerad distriktssjuksköterska och sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut. Vi arbetar hälsofrämjande och fallförebyggande. Vi värdesätter vårt nära samarbete med hemtjänst då vi vill att du är i fokus.

Hemsjukvård med stor kompetens och varmt bemötande

Med tvärprofessionella team bedriver Forenede Care hälso- och sjukvård samt rehabilitering i hemmet. Vi utför omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser samt uppföljning och dokumentation enligt gällande lagstiftning. Teamet arbetar med att främja en god och säker vård. Arbetet präglas av ett salutogent, flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt med den enskildes behov i centrum.

Forenede Care är familjeföretaget som värdesätter kvalitet och kompetens. Våra erfarna medarbetare stöttar dig i din vardag så att du kan bo kvar i ditt eget hem. I Uppsala bedriver vi hemtjänst, hemsjukvård samt hanterar natt- och larminsatser.

Kontakt

Madelene Björck Verksamhetschef
Mobil: 073-973 57 18, vardagar kl. 08–16

Forenede Care
Hälso- och sjukvårdsinsatser
S:t Olofsgatan 9a
753 21 Uppsala

Kontakta oss på Forenede Care

Gäller dina frågor en specifik verksamhet kan du alltid vända dig direkt till dem.