Hem Hemtjänst Lund

Hemtjänst Lund

Stöd i ditt hem för en enklare vardag

Nu erbjuder Forenede Care hemtjänst även i Lunds kommun.
Gör en intresseanmälan så bokar vi en fika och ett samtal då vi pratar hemtjänst.
Varmt välkommen!

För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från Lunds kommun. Med kundval har du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig.

Vi på Forenede Care erbjuder insatser för att hjälpa dig att leva livet så självständigt som möjligt och att bo kvar hemma så länge du själv önskar. Vårt mål är att erbjuda dig en hög livskvalitet och skapa en meningsfull dag efter dina behov, förutsättningar och önskemål.

Våra tjänster

Personlig omvårdnad, delegerad hemsjukvård, ledsagarservice, serviceinsatser och tilläggstjänster
Område: Lunds kommun
Hemtjänst: kl. 07.00-22.30 (inkl. hjälp vid larm) alla dagar
Hemsjukvård: kl. 07.00-16.00 alla dagar

Din möjlighet att välja och påverka

När du valt Forenede Care som utförare kontaktar vi dig för ett första möte. Tillsammans med dig upprättar vi då en genomförandeplan som beskriver dina behov och önskemål samt hur du vill att de ska tillgodoses. Du kommer att få en kontaktperson och regelbundet går ni igenom hur du upplever de insatser vi utfört. Nya behov eller önskemål dokumenteras. Det är viktigt för oss att du är nöjd.

Personal och kompetens

Vi är en engagerad personalgrupp som består av undersköterskor, gruppledare och verksamhetschef. Ansvar, engagemang och omtanke är våra värdeord som fungerar ledstjärnor i vårt dagliga arbete. Tillsammans jobbar vi för att ge dig den bästa omsorgen och vården utifrån ditt biståndsbeslut.

All vår personal jobbar med dig som individ i centrum. Vi lägger stor vikt vid bemötande och attityder och behandlar kunden vänligt med omtanke och respekt samt värnar om integriteten.

Vår personal bär alltid arbetskläder och ID-bricka för att du ska känna dig trygg.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder hushållsnära tjänster som städ, tvätt, fönsterputs, inköp, extra omsorg som promenader, cafébesök, ärenden, besök med mera. Tjänsterna räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerade. De beställs och betalas direkt till Forenede Care.

Kontakt

Catharina Olsson Planeringsledare
Mobil: 070-799 57 87

Har du eller en närstående behov av hemtjänst i Lunds kommun? Välkommen att anmäla ditt intresse här!