Hem Hemtjänst Söder

Hemtjänst Söder

Hemtjänst med omtanke

Hemtjänst Söder utgår från äldreboendet Valkyrian i Tomelilla. Hemtjänstpersonalen har full fokus på Förenade Cares värderingar; omtanke, vänlighet och service och besöker dig på dina villkor för att hjälpa dig i hemmet. Du hittar alla våra enheter som jobbar med hemtjänst i Tomelilla här.

Stöd och omsorg i hemmet

Hemtjänstområde

Hemtjänst Söder utgår från vård- och omsorgsboendet Forenede Care Valkyrian. Området omfattar delar av centrala Tomelilla, Ullstorp, Lunnarp, Kverrestad, Smedstorp, Östra Ingelstad, Tosterup och Övraby med tillhörande landsbygd.

Personlig kontaktperson

Hemtjänst Söder har erfaren omvårdnadspersonal som tar hand om dig i livets alla skeden. Efter kontakt med kommunens biståndsbedömare utför vi alla dina beviljade insatser. För alla insatser utarbetas en individuell plan och du får en kontaktperson inom arbetsgruppen. Målen följs upp regelbundet.

Sjuksköterskor från Tomelilla kommun tillhandahåller hemsjukvård dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast ordinerar tekniska och arbetstekniska hjälpmedel.

Hjälp oss att bli bättre

Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi tar gärna emot synpunkter för att ständigt kunna förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Forenede Care har tydliga rutiner för hur synpunkter och eventuella klagomål ska hanteras. Klicka här för att komma till synpunktsformuläret på sidan om vårt Kvalitetsarbete.

Kontakt

Tina Persson
Verksamhetschef

Forenede Care Hemtjänst Söder
Västergatan 38
273 34 Tomelilla

Gruppledare
Telefon: 0417-181 83, 181 85
nås enklast på förmiddagar

Kontakta oss på Forenede Care

Gäller dina frågor en specifik verksamhet kan du alltid vända dig direkt till dem.