Hem Äldreomsorg Boende och närstående

Boende och närstående

Att flytta till ett särskilt boende är ett stort beslut och omställning – både för den som flyttar in och även för de närstående. Vi anpassar vår verksamhet efter hur de boende vill ha det och hjälper dem att känna sig hemma.

Vanor och traditioner som man haft tidigare i livet ska i så stor utsträckning som möjligt fortsätta att kunna vara en del av livet. Vi vill att man ska kunna vara en hel människa – hela livet. Så här fungerar det i våra verksamheter, självklart är man alltid välkommen att kontakta våra verksamheter för att ställa frågor eller för att komma på besök.

Välkomstsamtal

Välkomstsamtal är viktigt för att kunna tillgodose individens behov och att ha möjlighet att ge individen en meningsfull och innehållsrik vardag. Välkomstsamtalet sker vid inflyttning tillsammans med sjuksköterska, kontaktperson, boende och dess närstående. Syftet med detta är att ge den boende så stort inflytande över sin nya tillvaro som möjligt samt att ta reda på vilka förväntningar de har. Vi lyssnar och försöker att ta reda på vilka intressen den boende har eller har haft under livet, vad den boende upplever som roligt, vad som är njutbart, vilken mat som smakar bäst och vilka vanor som är väsentliga för det allmänna välbefinnandet.

Vid välkomstsamtalet ska boende och närstående ha möjlighet att få svar på frågor, information om verksamheten, vem som är kontaktperson med mera.

Levnadsberättelse

Levnadsberättelsen ”Det här är jag” hjälper oss att se vad den boende har för bakgrund för att lättare kunna anpassa omvårdnaden till hur den boende vill ha det.

Kontaktperson

Alla som bor på något av våra särskilda boende får en namngiven kontaktperson. Denne ska skapa trygghet för den boende och vara ett stöd till de närstående. Kontaktpersonens kanske viktigaste funktion är att vara sin boendes ombud och ska föra den boendes önskemål och behov vidare till övriga medarbetare.

Kontaktpersonen ska hålla regelbunden kontakten med närstående enligt överenskommelse och är den som man i första hand vänder sig till med frågor.

Genomförandeplan

Genomförandeplan är en överenskommelse om hur insatser och omvårdnaden ska se ut för varje boende. Genomförandeplanen upprättas i samband med inflyttning gemensamt mellan den boende, närstående, kontaktpersonen och sjuksköterska. Det blir en tydlig arbetsbeskrivning som säkerställer att alla medarbetare vet hur den boende vill ha det, vilket skapar trygghet och kontinuitet. Genomförandeplanen utvärderas och revideras minst två gånger per år beroende på hur behoven för den boende förändras.

Aktiviteter

Vår ambition är att skapa förutsättningar för de boende att kunna njuta av livet varje dag och skapa en meningsfull vardag. Varje verksamhet har därför en veckoaktivitetsplan där det finns både större och mindre aktiviteter planerade utifrån de boendes önskemål. Det kan vara allt från bingo, tipspromenader, musikunderhållning eller pubafton. Det är också självklart att fira årets alla högtider och andra traditioner.

Inflytande

Delaktighet och inflytande är viktigt för att de boende ska kunna känna trygghet och bevara sin integritet. Att ha inflytande över sin livssituation är självklart för de flesta människor och detta ska inte behöva ändras för att man flyttar till ett boende.

De boende har rätt att delta i alla beslut som rör dem. Som exempel på detta kan nämnas:

  • att i alla situationer bli tillfrågad hur man själv vill ha det
  • att ha sina egna kläder och få hjälp att hålla sig prydlig och fräsch
  • att själv, i möjligaste mån, välja sin kost och att hänsyn tas till religiös tillhörighet, ideologi, allergi och smak
  • att stiga upp och gå och lägga sig när man själv vill
  • att själv välja vilka aktiviteter man vill delta i
  • att få möjlighet att komma ut i friska luften när man önskar
  • att alltid bli bemött med respekt när man uttrycker sin vilja
Delaktighet och inflytande är en självklarhet för alla som bor i ett särskilt boende.

Boenderåd och närståendemöten

Våra verksamheter har boenderåd där de boende får möjlighet att tycka till och påverka allt från aktiviteter till matsedlar. Boenderåd sker minst fyra gånger per år. Vi bjuder även in närstående till möte minst en gång per halvår för att informera om verksamheten i stort men också för att kunna ha en dialog och möjlighet till kontakt.

Bemanning och omvårdnad

Alla våra verksamheter är bemannade med undersköterskor dygnet runt för att kunna tillgodose de omvårdnadsbehov som finns. Hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodoses med sjuksköterskor som finns tillgängliga dygnet runt samt av arbetsterapeuter och fysioterapeuter efter behov. Läkarinsatser tillgodoses via vårdcentral i samarbete med regionen.