Hem Äldreomsorg

Ta med dina vanor och fortsätt leva livet hos oss!

Vård och omsorgsboenden är kärnan i vår verksamhet men vi driver även hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamheter, aktivitetshus
och restauranger med café.

Äldreboende

Välj ett äldreboende där du och din närstående känner gemenskap. På Forenede Cares privata vårdhem fortsätter du leva ett socialt liv fyllt av mänskliga möten och glädjestunder.

Dagverksamhet

Social samvaro, stöd och avlastning. Målet är att du ska få en trevlig och meningsfull vistelse med stimulans, aktivering och gemenskap.

Aktivitetshus

En social mötesplats för dig som är äldre. Här arrangerars underhållning, aktiviteter, utflykter samt anhörigstöd. Restaurangen serverar dagens lunch.

Kök & Restauranger

Måltider och matglädje. Vi serverar god och näringsriktig mat. Vår mat får höga betyg och vi inspireras av både husmanskost, nya rätter och mat från andra länder.


Boende för dig med minnesproblematik

För dig som drabbats av demens och inte längre kan bo kvar hemma har vi särskilda boenden med demensplatser. Läs mer om demensboende här.

Tillfälliga platser

När du behöver vård och omsorg under en begränsad period kan korttidsboende och växelvård vara ett alternativ.

Förbered inför flytten till boende

Att lämna det egna hemmet blir enklare när man är förberedd. Se videon om att söka äldreboende och ta del av vår praktiska checklista inför flytten.

Få koll på boendekostnaderna

När du behöver komma in på ett boende uppstår ofta frågan om vad det kostar. Se videon Vad kostar det att bo på äldreboende? så får du koll.

Silviasystrar

Silviasystrarna är Forenede Cares specialutbildade undersköterskor.

Leva Livet

Ta med dina vanor och fortsätt leva livet hos oss. Vi ser hela dig med dina vanor, egenheter och intressen.

Lediga platser

Här kan du se lediga platser på äldreboende nära dig. Hos Forenede Care bor du bekvämt med stöd och uppmuntran att fortsätta leva livet. Välkommen!

Nybyggnationer

Forende Care driver ett flertal äldreboenden i egen regi och har ett flertal byggprojekt på gång.

Vanliga frågor och svar om äldreboende

Vad är äldreboende?

Äldreboenden är boenden för den som är äldre än 65 år och inte längre kan bo kvar i det egna hemmet trots insatser från hemtjänst eller hemsjukvård.

Vem har rätt till äldreboende?

För att ha rätt till äldreboende behöver du uppfylla följande krav:

Får man välja äldreboende själv?

Ja, du har rätt att välja äldreboende själv. Antingen i din hemkommun eller en annan kommun. Din ansökan ska behandlas på samma sätt oavsett var du söker plats.

Finns det ingen plats på det äldreboende du önskar kan du bli tillfälligt placerad på ett annat boende.

Vad händer om man tackar nej till äldreboende?

Om du har blivit beviljad en plats på ett äldreboende du inte vill bo på har du rätt att tacka nej till platsen. Kommunen måste då erbjuda dig en annan plats, vilket i praktiken kan innebära längre väntetid. Din biståndshandläggare kan ofta svara på frågor om förväntad väntetid.

När är det dags att flytta till äldreboende?

Det är dags att flytta till äldreboende när situationen hemma inte längre är hållbar och det inte längre går att ha en fungerande vardag.

Det är vanligt att den som är äldre inte vill flytta till äldreboende medan närstående och anhöriga anser att det är dags. Det är viktigt att ha en öppen kommunikation där man inte skuldbelägger varandra, utan istället uttrycker sin oro och omtanke. När ni väl har tagit ett beslut kan ni ta hjälp av vår checklista inför flytt till äldreboende.

Hur beräknas kostnad för äldreboende?

Kostnaden för äldreboendet beräknas på tre områden: Hyran, omsorgsavgiften