Hem Äldreomsorg Vad är dagverksamhet

Social samvaro, stöd och avlastning

Forenede Care driver ett flertal dagverksamheter på uppdrag av kommuner. En dagverksamhet kan vara inriktad på social samvaro eller anpassad för dig med ett specifikt medicinskt behov som demenssjukdom. Målet är att du ska få en trevlig och meningsfull vistelse med stimulans, aktivering och gemenskap. Syftet är även att erbjuda anhöriga tillfällig avlösning.

Vad är dagverksamhet?

Dagverksamhet kan bedrivas med olika inriktningar och den vanligaste är för personer med en diagnostiserad demenssjukdom och som fortfarande bor hemma.
På en dagverksamhet har du möjlighet att träffa andra, delta i aktiviteter och få struktur och stöttning i vardagen. Du får även stöd i att bibehålla dina psykiska och fysiska förmågor. Dagverksamhet kan också fungera som ett komplement till hemtjänst, ledsagning och avlösning och som avlastning för anhöriga.

Hur får jag plats på en dagverksamhet

För att få en plats på dagverksamhet behöver du ett beviljat bistånd från biståndshandläggare på kommunen.

Vad kostar dagverksamhet?

Kostnaden för att delta i en dagverksamhet varierar mellan olika kommuner och din avgift beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. Kontakta din biståndshandläggare för information om vad det kostar för dig.

Aktiviteter

Aktiviteterna utformas efter personliga förutsättningar och önskemål. Vi arbetar och stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor och intressen. Exempel på aktiviteter är: bingo, högläsning, sällskapspel, musikunderhållning, korsord, bakning, mjukgymnastik och fysiska aktiviteter utomhus. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider. Vi samverkar med bibliotek, frivilliga verksamheter och annat föreningsliv.

Måltider och fika

Det kan variera hur det ser ut med måltider på dagverksamheterna men det är vanligt att förmiddags- och eftermiddagsfika ingår och att du själv betalar för lunch.

Coffee is emotional support in a cup

Kontaktperson och genomförandeplan

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående, om du önskar, sammanfattar dina behov och önskemål i en genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vår personal

På dagverksamheten arbetar utbildad vård och omsorgspersonal. Vår personal omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet och service. Vi trivs på jobbet, har kompetens och erfarenhet. Med detta skapar vi en trygg och trivsam gemenskap.

Färdtjänst

De flesta gäster åker färdtjänst till och från dagverksamhet.