Hem Ledsagning

Ledsagning och avlösning

Hos oss får du ett varmt, respektfullt och värdigt bemötande som skapar tillit och förtroende. Vi finns alltid som ett stöd för att du ska kunna leva utifrån din identitet och personlighet vilket innebär ett meningsfullt liv.

Ledsagning

Om du behöver hjälp med att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet kan du ha rätt till en ledsagare, så kallad ledsagarservice. Tillsammans med en ledsagare kan du till exempel delta i fritidsaktiviteter, gå på teater eller bara promenera. Ledsagarservice ska vara individuellt utformad.

Det kostar ingenting att ha en ledsagare, men du betalar själv för de aktiviteter du genomför.

Ledsagarservice finns både i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Du behöver inte veta vilken lag som ger dig rätt. Det håller biståndshandläggaren reda på.

Avlösarservice

Du som hjälper en närstående/familjemedlem med omvårdnad på grund av en funktionsnedsättning kan få avlastning några timmar i månaden genom insatsen avlösarservice i hemmet.