Hem Hemtjänst Almgården

Hemtjänst Almgården

Almgårdens hemtjänst i Vellinge

Vi erbjuder insatser för att hjälpa dig att leva livet så självständigt som möjligt och att bo kvar hemma så länge du själv önskar. Vårt mål är att erbjuda dig en hög livskvalitet och skapa en meningsfull dag efter dina behov, förutsättningar och önskemål.

Hemtjänstområde Vellinge

Från Almgården utgår hemtjänst och hemsjukvård som Forenede Care driver inom ramen för kundval.

Forenede Care utför biståndsbeviljade insatser på uppdrag av Vellinge kommun och hjälper dig med de tjänster som du har beviljats inom städ, tvätt, inköp och omvårdnad. Vi utför omvårdnad dygnet runt och hjälper dig som har trygghetslarm. Våra undersköterskor och sjuksköterskor hanterar natt- och larminsatser. Forenede Care ansvarar även för hemsjukvården i hela kommunen som inkluderar förebyggande hembesök, rehabilitering, hjälpmedel och demenssjuksköterska.

Vi är en engagerad personalgrupp som består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor/distriktssköterskor, gruppledare och verksamhetschef. Inom hemtjänsten har vi även specialutbildad personal inom demenssjukdomar. Tillsammans jobbar vi för att ge dig den bästa omsorgen och vården utifrån ditt biståndsbeslut. Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Forenede Care erbjuder även hushållsnära tjänster som t.ex. fönsterputs, tvätt, ärenden, promenader och matlagning. Många av tjänsterna ger dig rätt till skattereduktion, RUT-avdrag.

På Almgården finns aktivitetscentrum och DigiCenter, restaurang och café som är öppet för alla. Restaurangen har öppet alla dagar på året med möjlighet till avhämtning av mat samt catering. Du som har matdistribution får maten levererad hem av hemtjänst.

Vi erbjuder anhörigstöd till dig som hjälper eller stödjer en närstående.

Hjälp oss att bli bättre

Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi tar gärna emot synpunkter för att ständigt kunna förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Forenede Care har tydliga rutiner för hur synpunkter och eventuella klagomål ska hanteras. Klicka här för att komma till synpunktsformuläret på sidan om vårt Kvalitetsarbete.

Kontakt

Patricia Johansson
Verksamhetschef
Tel: 040-42 50 98


Katarina Ekberg
Tf. Bitr. verksamhetschef
Tel: 0739-015 713


Forenede Care Almgårdens hemtjänst
Länsmansgatan 1
235 36 Vellinge

Gruppledare
Telefontid helgfri mån-fredag kl. 11-12

Rickard Wiedewilt, tel. 040-42 53 04


Jesper Björkqvist, tel. 040-42 53 03


Nina Laneryd, tel. 040 42 53 05


Grupplokal hemtjänst
Telefonsvarare lyssnas av fem ggr/dag mellan kl. 07-23
Tel. 040-42 52 77

Hemtjänst akutnummer
Kl. 23-07, tel. 040-42 54 62

Kontakta oss på Forenede Care

Gäller dina frågor en specifik verksamhet kan du alltid vända dig direkt till dem.