Hem Äldreomsorg Demensboende
äldreomsorg

Demensboende

Den som drabbats av demens och inte längre kan bo kvar hemma kan få en plats på något av Forenede Cares demensboende. Här får både närstående och boende det stöd som behövs för att vardagen ska fungera.

Tryggt och hemlikt

Det kan kännas omvälvande att behöva flytta till demensboende, även för den som under en tid haft växelvård. På demensboendet möts ni av trygg vårdpersonal som, med erfarenhet och rätt utbildning, ser till att ni kan fortsätta leva som tidigare i så stor utsträckning som möjligt. Flera av våra undersköterskor är certifierade Silviasystrar – vilket innebär att de har spetskompetens för att ta hand om människor med demens.

De flesta av våra äldreboenden har platser för personer med demenssjukdom. Kontakta boendet direkt så berättar vi mer.

Vanliga frågor om demensboende

Vad är demensboende?

Ett demensboende är ett särskilt boende för människor som drabbats av en demenssjukdom som till exempel Alzheimers. Den som lider av demens har problem med minnet och en eller flera andra kognitiva utmaningar, vilket tids nog gör det omöjligt att klara sig hemma själv.

Det är bland annat vanligt att man gör sig illa, går vilse, eller glömmer av att äta. För att ge dementa personer en trygg och fungerande vardag finns det därför särskilda demensboenden med specialutbildad personal som är på plats dygnet runt.

Vad innebär demensavdelning?

En demensavdelning är en avdelning på ett äldreboende, anpassad för personer med demens. För att boendet ska vara säkert och samtidigt stimulerande för den som är dement är miljön viktig. På Forenede Cares demensavdelningar:

När är det dags att flytta till demensboende?

Det är inte helt lätt att avgöra när det är dags att flytta till demensboende eftersom det skiljer sig åt mellan individer, så väl som situationer. Den som till exempel bor tillsammans med någon klarar sig kanske längre än den som bor ensam. Medan den som lider av vaskulärdemens oftare drabbas av plötsliga, stegvisa försämringar än den som lider av Alzheimers och försämras mer gradvis.

Generellt kan man ändå säga att det är dags att flytta till demensboende när något av följande inträffar:

Vi anordnar anhörigstöd för dig som vårdar din partner. Du är varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning kring när det är dags att flytta till demensboende.

Hur får man en plats på ett boende för dementa?

Man får demensboende genom att ansöka om en plats hos biståndshandläggaren i sin kommun. Ansökningsprocessen fungerar precis som när du ska söka äldreboende.

Vem har rätt till en plats?

För att ansöka om demensboende eller demensavdelning behöver två kriterier uppfyllas:

Demens inkluderar flera diagnoser som ofta drabbar äldre personer, men det kan även drabba yngre personer, till exempelvis efter en stroke. Beroende på behoven och efter beslut från biståndshandläggaren kan lämpliga boenden inom äldrevården eller andra typer av stödjande boenden vara tillgängliga.

Vad kostar ett demensboende?

Ett demensboende kostar lika mycket som ett vanligt boende. Du kan läsa mer om de olika avgifterna i vår artikel Vad kostar det att bo på äldreboende?

Hur skapas en bra måltidssituation för personer med demens?

Vi är mycket måna om att skapa en trivsam måltidssituation. Demens kan påverka en människa på många sätt, och det är vanligt att man i de senare stadierna inte längre kan äta själv, sätter i halsen eller helt glömmer bort hur man tuggar.

Mat förknippas ofta med hemtrevnad och glädje, därför jobbar personalen på demensavdelningarna för att var och en ska få njuta på ett värdigt sätt. Vi uppmuntrar till att äta själv så långt det är möjligt, och hjälper den som behöver stöd.

Personalen får kontinuerligt utbildning, tips och råd från våra specialutbildade demenssköterskor, Silviasystrarna, för att skapa en lugn och mysig måltidssituation vid demens.