Hem Äldreomsorg Demensboende
äldreomsorg

Demensboende

Den som drabbats av demens och inte längre kan bo kvar hemma kan få en plats på något av Forenede Cares demensboende. Här får både närstående och boende det stöd som behövs för att vardagen ska fungera.

Det kan kännas omvälvande att behöva flytta hemifrån, även för den som under en tid haft växelvård. På demensboendet möts ni av trygg vårdpersonal som, med erfarenhet och rätt utbildning, ser till att ni kan fortsätta leva som tidigare i så stor utsträckning som möjligt. Flera av våra undersköterskor är certifierade Silviasystrar – vilket innebär att de har spetskompetens för att ta hand om människor med demens.

De flesta av våra äldreboenden har platser för personer med demenssjukdom. Kontakta boendet direkt så berättar vi mer.

Vanliga frågor om demensboende

Vad är demensboende?

Ett demensboende är ett särskilt boende för människor som drabbats av en demenssjukdom som till exempel Alzheimers. Den som lider av demens har problem med minnet och en eller flera andra kognitiva utmaningar, vilket tids nog gör det omöjligt att klara sig hemma själv.

Det är bland annat vanligt att man gör sig illa, går vilse, eller glömmer av att äta. För att ge dementa personer en trygg och fungerande vardag finns det därför särskilda demensboenden med specialutbildad personal som är på plats dygnet runt.

Demensavdelning

En demensavdelning är en avdelning på ett äldreboende, anpassad för personer med demens. För att boendet ska vara säkert och samtidigt stimulerande för den som är dement är miljön viktig. På Forenede Cares demensavdelningar:
…bor du i en egen trivsam lägenhet där utbildad personal finns på plats dygnets alla timmar.
…uppmuntrar vi till gemenskap och umgänge, eftersom det är en viktig faktor som påverkar måendet.
…stöttar vi och inspirerar till aktivitet för att skapa glädje och, så långt det går, sakta ner sjukdomens framfart.
…är vi ofta ute i naturen för att få frisk luft och behagliga intryck.
…råder lugn och ro för att minska den stress som ofta kommer med en demenssjukdom vid höga ljud och hastiga rörelser.

Låsta dörrar?

Man har nästan alltid låsta dörrar i demensboenden – något som kan kännas olustigt för både anhöriga och boende till en början. Oron och risken för att den boende ska försvinna är dock stor, och därför är det tryggast att åtminstone låsa dörren till entrén.

När det gäller dörren till den egna lägenheten brukar vi i samråd med närstående och boende få till bästa möjliga lösning. Hos oss får ni en kontaktperson som ansvarar för vårdplanen och som gärna hjälper till med rådgivning kring låsta dörrar på demensboendet.

På några av våra boenden arbetar vi med projekt ”Öppna dörrar” där vi använder oss av välfärdsteknologi och miljöåtgärder för att öka hyresgästernas rörlighet i huset.

När är det dags att flytta till demensboende?

Det är inte helt lätt att avgöra när det är dags att flytta till demensboende eftersom det skiljer sig åt mellan individer, så väl som situationer. Den som till exempel bor tillsammans med någon klarar sig kanske längre än den som bor ensam. Medan den som lider av vaskulärdemens oftare drabbas av plötsliga, stegvisa försämringar än den som lider av Alzheimers och försämras mer gradvis.

Generellt kan man ändå säga att det är dags att flytta till demensboende när något av följande inträffar:

• Den anhörige inte längre klarar av den fysiska och/eller den psykiska påfrestningen att försöka ta hand om den som är sjuk.
• Den som är sjuk råkar ut för, eller riskerar att råka ut för, allvarliga olyckor på grund av sin nedsatta, kognitiva förmåga.

Vi anordnar anhörigstöd för dig som vårdar din partner. Du är varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning kring när det är dags att flytta till demensboende.

Hur får man demensboende?

Man får demensboende genom att ansöka om en plats hos biståndshandläggaren i sin kommun. Ansökningsprocessen fungerar precis som när du ska söka äldreboende.

Vad kostar ett demensboende?

Ett demensboende kostar lika mycket som ett vanligt boende. Du kan läsa mer om de olika avgifterna i vår artikel Vad kostar det att bo på äldreboende?

Hur skapas en bra måltidssituation?

Vi är mycket måna om att skapa en trivsam måltidssituation. Demens kan påverka en människa på många sätt, och det är vanligt att man i de senare stadierna inte längre kan äta själv, sätter i halsen eller helt glömmer bort hur man tuggar.

Mat förknippas ofta med hemtrevnad och glädje, därför jobbar personalen på demensavdelningarna för att var och en ska få njuta på ett värdigt sätt. Vi uppmuntrar till att äta själv så långt det är möjligt, och hjälper den som behöver stöd.

Personalen får kontinuerligt utbildning, tips och råd från våra specialutbildade demenssköterskor, Silviasystrarna, för att skapa en lugn och mysig måltidssituation vid demens.