Hem Hemtjänst
hemtjänst

Bo kvar hemma med
stöd av hemtjänst

Vi erbjuder insatser för att hjälpa dig att leva livet så självständigt som möjligt och att bo kvar hemma så länge du själv önskar. Vårt mål är att erbjuda dig en hög livskvalitet och skapa en meningsfull dag efter dina behov, förutsättningar och önskemål.

Hemtjänst Uppsala

Du som väljer Forenede Care får samma utförare hela dygnet. Hemtjänst, hemsjukvård samt larm- och nattinsatser.

Hemtjänst Vellinge

Här hittar du alla Forenede Cares enheter för hemtjänst i Vellinge Kommun.

Hemtjänst Tomelilla

Forenade Care erbjuder hemtjänst både på landsbygden och i Tomelilla stadsbebyggelse.

Hemtjänst Staffanstorp

Forenede Care utför personlig omvårdnad, delegerad hemsjukvård, ledsagarservice, avlösarservice och serviceinsatser.

Hemtjänst Östersund

Forenede Care erbjuder vård och omsorg i hemmet inom personlig omvårdnad, städ, tvätt och inköp samt servicetjänster med RUTavdrag.

Kundval Ängelholm

Vi utför biståndsbedömda insatser med lyhördhet och engagemang. Vi stödjer dig att bo kvar i det egna hemmet så länge du önskar och det är möjligt.

Ledsagning

Vi finns alltid som ett stöd för att du som kund ska kunna leva utifrån din identitet och personlighet vilket innebär ett meningsfullt liv.

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att en person som i vanliga fall vårdas av närstående i hemmet tillfälligt får omvårdnad av en person som avlöser den närstående.

Hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vill du ha energi över till annat än de praktiska sysslorna i din vardag? Eller har du behov av mer hjälp än vad du fått beviljat av kommunens biståndsbeslut?