Hem Äldreomsorg Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende för äldre innebär att du bor under en begränsad tid på ett av våra äldreboenden med särskilda korttidsplatser. Växelvård är korttidsboende som sker vid regelbundna, upprepade tillfällen.

Här har vi samlat information och svar på vanliga frågor om kommunalt och privat korttidsboende för äldre samt växelvård.

Har du fler frågor om korttid eller växelboende kan du fylla i formuläret på sidan Kontakta oss.

Korttidsboende och växelvård – Vanliga frågor & svar

Vad är korttidsboende och korttidsvård?

Korttidsboende ger äldre möjlighet att bo på ett vård- och omsorgsboende under en begränsad period som en del av äldreomsorgen. Under perioden får du den vård du behöver, vilket gett upphov till uttrycket korttidsvård. Exempel på omständigheter där korttidsboende eller korttidsvård kan bli aktuellt är:

Avlastning vid demens

Att ta hand om en närstående med demenssjukdom kan vara mycket påfrestande och därför kan den som vårdar någon i hemmet behöva tillfällig eller regelbunden avlastning vid demens. Korttidsboenden har personal dygnet runt, vilket gör att den vårdgivande personen tryggt kan lämna över ansvaret för sin närstående under en period och få tillfälle att återhämta sig och fokusera på sina egna behov.

I väntan på permanent plats

Du som behöver komma in på ett äldreboende akut kan få en korttidsplats medan du väntar på din permanenta plats. I vissa fall kan du även bo på korttid medan du väntar på att det ska öppnas upp en plats på just det boende som står högst på din lista.

I väntan på att klara dig själv igen

Du som varit sjuk och har svårt att klara dig i det egna hemmet trots stöd under en period av konvalescens kan få en plats på korttidsboende tills du har återhämtat dig tillräckligt för att flytta hem igen. Du kan ibland behöva flytta fram och tillbaka för att få vardagen att fungera. Detta kallas växelvård – läs mer nedan.

Vad är växelvård eller växelboende?

Växelvård eller växelboende är när du varvar boende i ditt eget hem med boende på korttid under en period. Anledningen till detta kan vara att du, eller den som vårdar dig i ditt hem, behöver tid för återhämtning för att vardagen ska fungera.

Växelvård vid demens

Det är vanligt att få växelvård vid demens. Det innebär att den som är demenssjuk regelbundet bor på korttidsboende under vissa perioder. Växelvård vid demens är främst avsett som stöd för den som vårdar någon med demenssjukdom i hemmet, även om även den som är sjuk kan tycka att det är skönt att komma bort ett tag.

Den som haft växelboende för demens under en längre period brukar till slut behöva en permanent plats på ett demensboende.

Hur länge kan man bo på korttid?

Hur länge man kan bo på korttid styrs av individuella behov. Behovet diskuteras mellan den som är sjuk, dess närstående, andra vårdgivare och biståndshandläggaren. Beslut tas av biståndshandläggaren. Det finns inte någon klar gräns för hur länge man kan bo på korttid men målet är alltid att hitta en lösning som fungerar i längden.

Vad kostar korttidsboende?

Exakt vad det kostar med korttidsboende kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Gemensamt är att du betalar en avgift för omsorg och omvårdnad, samt en avgift för måltider. Avgifterna täcks av högkostnadsskyddet som 2022 uppgår till 2 229,45 kronor per månad. Besök socialstyrelsen.se för att se uppdaterade belopp.

Hur får man en korttidsplats?

Du ansöker om korttidsplats hos biståndshandläggaren i din kommun. Processen är i stort sett densamma som när du ska söka äldreboende. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du vill ha hjälp att komma i gång med din ansökan – du når oss på telefonnummer: 040-601 81 00.

Här har vi korttidsplatser