Hem Om oss Ekonomi

Summering av året

Under 2021 har Forenede Care AB fokuserat på utveckling med omorganisation på ledningsnivå och etablering av Sveriges första demensby.

Förstärkning av strategi, ledningsgrupp och marknadsföring

Under 2021 har Forenede Care AB som ett led i transformationsprocessen omorganiserat ledningsgruppen, där flera roller fylldes av interna krafter med djup kunskap om verksamheten. Omorganisationen kom efter ett generationsskifte på VD nivå som varit planerat under lång tid.
Affärsmässigt har Forenede Care AB haft ett tydligt fokus på att anpassa rätt bemanning till den nuvarande beläggningen på våra verksamheter samt en offensiv marknadsföring av våra vårdboenden som drabbats av en historiskt låg beläggning på grund av pandemin. Marknadsföringen har resulterat i flera vunna kontrakt, men också att beläggningsgraden på en del av våra verksamheter faktiskt har ökat från 50% till nuvarande beläggningsgrad på 100%.

Sveriges första demensby

2021 utökade Forenede Care AB sitt affärsområde och etablerade Sveriges första demensby. Demensbyn ger främst de boende ett mycket gott välbefinnande, men satsningen har också väckt uppmärksamhet och genererat intresse från flera parter. Förfrågningarna kommer från potentiella boende, ett brett spektrum av medier, flera svenska kommuner och utländska aktörer.
Demensbyn ger oss därför ett bra tillfälle att dela med oss av koncernens visioner och våra erfarenheter av att skapa en trygg och omtänksam miljö för demensbyns boende.”

Rätt förutsättningar finns på plats

Omvandlingsåret, den nya ledningsgruppen och Ambition 24 ger Forenede Care AB rätt förutsättningar och kompetenser för att vidareutveckla positionen som en stabil, kvalitativ och erkänd vårdgivare.
Det strukturerade utbytet av erfarenheter och perspektiv kommer att gynna samarbetet mellan företagen och stärka Forenede Koncernen som helhet.

2021 års resultat för Forenede Care AB

Forenede Care AB levererar ett EBIT om 9,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 0,6 %, främst på grund av en historiskt låg beläggningsgrad till följd av pandemin. Dessutom har vi gjort ett generationsskifte av bolagets VD och stärkt ledningen i stort.

Förväntningar på 2022 för Forenede Care AB

År 2022 fortsätter arbetet med förankring av Ambition 24 och ett tydligt mål har satts att fortsätta och vidareutveckla det gångna årets resultat. Det gör vi genom ett tydligt fokus på lönsam tillväxt, vilket ger en möjlighet att investera i medarbetare och kompetensutveckling.
Det är också vår förhoppning att utmaningarna med tomma vårdplatser kommer att minskas genom de fokuserade marknadsföringsinsatserna och en begynnande, förnyad efterfrågan från potentiella boende.


Med vänliga hälsningar

Madeleine Lundström
Verkställande direktör Forenede Care

Aarsrapport_2022_SE-1