Hem Tryggheten

Tryggheten

Ett äldreboende i Bergshamra med närhet till promenadstråk och Brunnsviken. Djur och natur som profil.

Välkommen till Tryggheten

Tryggheten är ett äldreboende i området Bergshamra med 31 lägenheter fördelat på två avdelningar.

I närområdet finns trevlig natur och promenadstråk, exempelvis kring Brunnsviken.

Lägenheterna är stora, ljusa och mellan 46-62 kvm beroende på om de är ettor eller tvåor. Varje lägenhet har eget kök och badrum.

Djur och natur

Tryggheten har djur och natur som profil vilket innebär att djur är välkomna till verksamheten. Vi har även aktiviteter kopplade till detta och särskild personal som har kunskap kring djur och natur.

Bemanning

Verksamheten är bemannad med undersköterskor dygnet runt för att kunna tillgodose de omvårdnadsbehov som finns. Hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodoses med sjuksköterskor som finns tillgängliga dygnet runt samt av arbetsterapeuter och fysioterapeuter efter behov. Läkarinsatser tillgodoses via Familjeläkarna i Saltsjöbaden i samarbete med landstinget.

Hjälp oss att bli bättre

Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi tar gärna emot synpunkter för att ständigt kunna förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Forenede Care har tydliga rutiner för hur synpunkter och eventuella klagomål ska hanteras. Klicka här för att komma till synpunktsformuläret på sidan om vårt Kvalitetsarbete.

Kontakt

Shwan Diliwi
Verksamhetschef
Tel: 0734-36 78 73

Profilboende – djur och natur

Forenede Care Tryggheten
Himlabacken 5b
170 78 Solna

Sjuksköterska 0730–89 27 48
Rehab 0730–89 27 76
Avd 1 0730–72 30 55
Avd 2 0730–89 42 86  

Inriktning
Äldreboende
Djur- och natur