Hem Vifolkagården

Vifolkagården

Fr.o.m 2024-04-01 driver Forenede Care vårdboendet Vifolkagården som ligger naturskönt i Mantorp.

På uppdrag av Mjölby kommun kommer Forenede Care att driva Vifolkagården.

Vifolkagården är ett särskilt boende med somatisk- och demensinriktning, korttidsboende/växelvård. Antal platser 46 st. Här finns ett restaurangkök där vi kommer att laga maten till boendet.

Forenede Care kommer även att driva hemtjänst i Mantorp som utgår från Vifolkagården.