Hem Äldreomsorg Nybyggnation

Här bygger vi nya äldreboenden

Forenede Care driver ett flertal äldreboenden i egen regi och har ett flertal byggprojekt på gång. Fastigheter och verksamheter kännetecknas av hög kvalitet och hemlika miljöer där även utemiljöer prioriteras. Utformningen ska främja social interaktion och gemenskap. Vi bygger med hållbarhet och miljömedvetenhet samt ny teknik. Erfarenhet kombineras med innovation för framtiden. Välkommen till Forenede Care!

Västeräng

I stadsdelen Västeräng, nära centrum och station, pågår bygget av det första privata äldreboendet i Skurups kommun. Forenede Care bygger och driver verksamheten med Skanska som fastighetsägare och byggentreprenör. Det särskilda boendet beräknas att tas i bruk under våren 2023.

Tullkvarnsvägen 21

Forenede Care kommer att driva det första privata äldreboendet i Krokom. Avtalet innebär drift och nybyggnation av särskilt boende där fastighetsbolaget Linköping Invest AB står för byggnation och fastighetsdrift. Det särskilda boendet i stadsdelen Kvarna beräknas att tas i bruk våren 2023.