Hem Hemtjänst Centrum

Hemtjänst Centrum

Hemtjänst med omtanke

Hemtjänst Centrum i Tomelilla utgår från Byavången Äldreboende. Vår trevliga omtänksamma personal besöker dig i hemmet och stöttar dig för att få vardagen att fungera där hemma. All vård och omsorg anpassas utefter dina personliga önskemål så att du känner dig trygg med vår hjälp. Du hittar all våra enheter för hemtjänst i Tomelilla här.

Stöd och omsorg i hemmet

Hemtjänstområde

Hemtjänst Centrum utgår från vård- och omsorgsboendet Forenede Care Byavången. Området omfattar både stadsbebyggelse och landsbygd.

Personlig kontaktperson

Hemtjänst Centrum har erfaren omvårdnadspersonal som tar hand om dig i livets alla skeden. Efter kontakt med kommunens biståndsbedömare utför vi alla dina beviljade insatser. För alla insatser utarbetas en individuell plan och du erhåller en kontaktperson inom arbetsgruppen. Målen följs upp regelbundet.

Sjuksköterskor från Tomelilla kommun tillhandahåller hemsjukvård dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast ordinerar tekniska och arbetstekniska hjälpmedel.

Hjälp oss att bli bättre

Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi tar gärna emot synpunkter för att ständigt kunna förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Forenede Care har tydliga rutiner för hur synpunkter och eventuella klagomål ska hanteras. Klicka här för att komma till synpunktsformuläret på sidan om vårt Kvalitetsarbete.

Kontakt

Jane Hammarlund
Verksamhetschef
Telefon: 0417-182 63


Forenede Care Hemtjänst Centrum
Byavägen 27
273 31 Tomelilla

Gruppledare telefontid kl. 8-14
Telefon: 0417-184 85
Hemtjänstens lokal
Telefon: 0417-181 76

Kontakta oss på Forenede Care

Gäller dina frågor en specifik verksamhet kan du alltid vända dig direkt till dem.