Hem Sjukvård

Professionell vård och
varmt bemötande

Godkända av landsting och regioner samt på uppdrag av kommuner bedriver vi hemsjukvård, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och palliativ vård, alltid för att ge högsta möjliga livskvalitet.

ASiH (Avancerad Sjukvård i Hemmet)

En form av vård som patienten själv väljer när alternativet är sjukhusvård dygnet runt.

PICC-line

ASiH i Stockholm utför inläggning av PICC-line för att ge patienten mer livskvalitet och för att slippa sjukhusvistelse i onödan.

Palliativ vård

Förebygger och lindrar symtom, när botbar behandling ej längre är möjlig, för att skapa bästa möjliga livskvalitet.

Hemsjukvård

Omvårdnadsinsatser, förebyggande hembesök, rehabilitering, hjälpmedel, samordning vid utskrivning och demenssjuksköterska.