Hem Sjukvård Hemsjukvård

Hemsjukvård

Forenede Care erbjuder Hemsjukvård på fler orter i landet. Hemsjukvården finns till för dig som av någon anledning behöver få vård i det egna hemmet. Nedan svarar vi på vanliga frågor om hemsjukvård. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Close-up on a doctor comforting a senior woman at home holding her hand – medical concepts

Hemsjukvård Vellinge

Omvårdnadsinsatser, förebyggande hembesök, rehabilitering, hjälpmedel, samordning vid utskrivning och demenssjuksköterska.

Close-up on a doctor comforting a senior woman at home holding her hand – medical concepts

Hemsjukvård Uppsala

Omvårdnadsinsatser, förebyggande hembesök, rehabilitering, hjälpmedel, samordning vid utskrivning och demenssjuksköterska.

Hemsjukvård – svar på vanliga frågor

Vad innebär hemsjukvård?

Hemsjukvård innebär att vårdgivaren skickar personal hem till dig i stället för att du åker till dem. Det finns två nivåer av hemsjukvård: basal och avancerad, eller sjukhusansluten hemsjukvård. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få via de två alternativen:

Hemsjukvård

Vad är det?

Hemsjukvård är sjukvård som du vanligtvis skulle kunna få på vårdcentralen men blivit berättigad att få i det egna hemmet.

Det kan till exempel vara så att du har skadat dig, behandlats i vården och därefter kommit hem och behöver hjälp med såromläggning eller rehabilitering. Du som har hemtjänst kan ibland få hjälp av den personalen istället.

Exempel på vad du kan få hjälp med:
  • Lägga om sår
  • Ta mediciner
  • Injektioner
  • Rehabilitering
Så får du Basal hemsjukvård

Du kan få hemsjukvård genom att prata med personalen på sjukhuset om du varit inlagd. Du kan också själv be att få hemsjukvård genom att kontakta din vårdgivare.

Avancerad hemsjukvård

Vad är det?

Avancerad hemsjukvård är mer mer komplex vård som du vanligtvis skulle kunna få på sjukhuset men av någon anledning vill ha hemma.

Det kan exempelvis handla om behandling av svåra, kroniska besvär som förvärras, en cancerbehandling, eller palliativ vård i livets slutskede till exempel. Ibland kallas denna typ av vård även för sjukhusansluten hemsjukvård.

Exempel på vad du kan få hjälp med:
  • Blodtransfusioner
  • Antibiotika
  • PD-dialys
  • Dropp
  • Cellgiftsbehandlingar
  • Palliativ vård
Så får du Avancerad hemsjukvård

Har du önskemål om att få avancerad hemsjukvård pratar du med din behandlande läkare som avgör om du kan få den vård du behöver i det egna hemmet.

Vem har rätt till hemsjukvård?

Alla svenska medborgare kan ha rätt till hemsjukvård – oavsett ålder. Vem som får hemsjukvård baseras på vilket behov patienten har och vilken vård som kan erbjudas.

Hur får man hemsjukvård?

Prata med behandlande läkare eller annan vårdansvarig i första hand. Det är upp till vårdgivaren att avgöra om du kan anses ha behov av vård i hemmet, och därmed har rätt till hemsjukvård. I vissa fall kan du även prata med biståndshandläggaren i kommunen som kan initiera en ansökan om hemsjukvård.

Vad kostar hemsjukvården?

Avgifter kan variera mellan regioner och kommuner i landet.

Sjukhusansluten hemsjukvård – vad innebär det?

Sjukhusansluten hemsjukvård innebär att du kan få mer avancerad vård i det egna hemmet. Det kallas även avancerad hemsjukvård, vilket du kan läsa mer om längre upp på sidan.

Hemvårdsbidrag – hur fungerar det?

Hemvårdsbidrag innebär att du som tar hand om din närstående i hemmet får nästan 80% av din sjukpenninggrundande inkomst utbetalt via Försäkringskassan. Bidraget heter egentligen närståendepenning, men även begreppen anhörigbidrag och omvårdnadsbidrag används frekvent. Du kan läsa mer om hemvårdsbidrag på Försäkringskassan.se.