Hem Sjukvård Picc-line

För att ge mer livskvalitet

Forenede Cares ASiH-team i Arninge utför inläggningar av PICC-line. Detta för att kunna erbjuda en ännu bredare palett av vård för de av kommunens och regionens invånare som har behov.

PICC-line

PICC-line är en centralinfart som sätts i ett större kärl på överarmen, med hjälp av ett u-ljud. Tidigare krävdes röntgen på sjukhus för att en PICC-line skulle kunna utföras men idag är tekniken så utvecklad att ett besök på röntgen kan undvikas. Ett EKG visar att placeringen av PICC-line är korrekt. U-ljudsapparaten är inte större än en dator och kan lätt transporteras från enhetens kontor till individen som behöver hjälpen. Allt sköts med sterilteknik vilket säkerställer att individen kan känna sig trygg trots att detta utförs i hemmet.

Individer som får ”infarten” med hjälp från PICC-line teamet är framför allt de som behöver intravenösbehandling, cytostatika eller individer som har gjort många provtagningar eller som visat sig vara svåra att sticka eller ta prover på, så kallat ”svårstuckna”. Även individer som har palliativa vårdbehov kan ha behov av PICC-line för att säkra en infart för att t.ex. kunna ge smärtlindring och andra läkemedel för symptomlindring.

Att få stanna hemma när behovet är som störst

Vare sig det handlar om trygghet eller rent medicinskt vill vi att de som är våra patienter alltid ska känna sig trygga oavsett om vår behandling sker i hemmet eller på enhetskontoret. Att kunna ge infart genom PICC-line i hemmet för de som har palliativa behov undvarar dem från ytterligare ett besök på sjukhuset. De sparar sina krafter så att de kan fokusera på möten med sina närstående.

”Vi vill erbjuda möjligheten till en högre livskvalitet i en situation som för många är väldigt påfrestande.”
Hanna Österholm enhetschef Forenede Care ROS