Hem Västeräng

Västeräng

Det första privata vårdboendet i Skurup. Ett nybyggt och välkomnande boende med fin trädgård.

Första privata vårdboendet i Skurup

I maj 2023 flyttade de första hyresgästerna in på det särskilda boendet i stadsdelen Västeräng, nära centrum och station. Detta är det första privata äldreboendet i Skurups kommun. Forenede Care driver verksamheten i egen regi med Skanska som fastighetsägare och byggentreprenör.

Ett varmt och välkomnande boende med generös trädgård

Inomhus och utomhusmiljö

Boendet erbjuder 58 lägenheter, varav fyra är möjliga för parboende. Lägenheterna är ca 30 kvm med pentry och stort rymligt badrum.

Ambitionen kring gestaltningen har varit att skapa ett varmt och välkomnade vårdboende med ljusa och varma färger. Byggnaden är utformad och inredd för att skapa en trivsam hemlik miljö som präglas av trygghet och tillgänglighet för kunder, personal och besökare. Gemensamhetsutrymmena är den centrala kärnan och enheterna är sammanhållna utan långa korridorer. Byggnaden omfamnar och bjuder in till den stora och grönskande trädgården.

Boendet omges av en stor prunkande klassisk trädgård som bjuder in till aktivitet, delaktighet och rörelse men även lugna stunder. Orangeri, sinnenas trädgård, boulebana, utomhusgym, lusthus och smådjurshörna finns i planerna.

I Skanskas långsiktiga hållbarhetsarbete finns stor erfarenhet och kompetens bland annat kopplat till inomhusmiljö och inomhusklimat. I trädgården finns en strävan efter hög biodiversitet som rabatter med inhemska växter som främjar ett rikt insektsliv samt förse fastigheten med holkar och bon för insekter och djur.

Vård och omsorg med omtanke

Verksamheten kommer att fyllas av kompetens, engagemang och kvalitet, måltider och matglädje, välfärdsteknik och mycket annat. Forenede Care inför sitt Leva Livet-koncept där den enskilde ges möjlighet att leva utifrån sina intressen och drömmar. Ett varierande aktivitetsutbud erbjuds utifrån behov, intressen och förmåga.

Uppdraget inkluderar hälso- och sjukvård med personal som undersköterskor, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Personalteamet i övrigt består av verksamhetschef och Silviasystrar med specialistkunskap inom demens och Leva Livet-inspiratör/Aktivitetshandledare.

Hjälp oss att bli bättre

Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi tar gärna emot synpunkter för att ständigt kunna förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Forenede Care har tydliga rutiner för hur synpunkter och eventuella klagomål ska hanteras. Klicka här för att komma till synpunktsformuläret på sidan om vårt Kvalitetsarbete.

Vad kostar det att bo på Västeräng?

Oavsett om du väljer ett kommunalt eller ett privat äldreboende är kostnaden densamma. Kostnaden styrs av tre olika avgiftsdelar: hyra, omsorg, och måltider. För exakt uppgift behöver du kontakta en biståndshandläggare på Skurups kommun.

Kontakt

Åsa Möller
Verksamhetschef
Tel. 0739-01 55 49

Forenede Care Västeräng
Smörbollsgatan 2
274 38 Skurup

Kontakta oss på Forenede Care

Gäller dina frågor en specifik verksamhet kan du alltid vända dig direkt till dem.