Hem Magnoliaträffen Dagverksamhet

Magnoliaträffen Dagverksamhet

Målet är att du ska få en trevlig och meningsfull vistelse med stimulans, aktivering och gemenskap.

Välkommen till Magnoliaträffen

Dagverksamhet Magnoliaträffen vänder sig till dig, som är hemmaboende och som har någon form av demenssjukdom där du är i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet.

Dagverksamhet erbjuds måndag till fredag kl. 10:00-15:00.
Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

För att delta på dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut från Staffanstorps kommun.

Målet för din vistelse hos oss

Målet är att du ska få en trevlig och meningsfull vistelse med stimulans, aktivering och gemenskap. Syftet är även att erbjuda anhöriga tillfällig avlösning.

Aktiviteterna utformas efter dina förutsättningar och önskemål

Vi arbetar och stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor och intressen. Aktiviteterna utgår ifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt.
Exempel på aktiviteter är: bingo, högläsning, sällskapspel, musikunderhållning, korsord, bakning, mjukgymnastik och fysiska aktiviteter utomhus. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider. Vi samverkar med bibliotek, frivilliga verksamheter och annat föreningsliv i Staffanstorps kommun.

Kontaktperson och genomförandeplan

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående, om
du önskar, sammanfattar dina behov och önskemål i en genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vår personal

På dagverksamheten arbetar utbildad vård och omsorgspersonal.

Kostnaden för din vistelse på dagverksamhet

För information om vad det kostar att besöka en biståndsbedömd verksamhet, vänligen kontakta din biståndshandläggare.

Forenede Care
Magnoliaträffen dagverksamhet
Pilevallen, Torget 7
245 31 Staffanstorp

Tel.

Kontakt

Jasmina Kapetanovic
Verksamhetschefen
Telefon: 0704-31 27 71