Hem Byle Gård

Byle Gård

Byle Gård

Forenede Care driver Byle Gård som är en specialiserad palliativ vårdavdelning, SPSV, i Täby. I utkanten av Täby Kyrkby, med vackra omgivningar och en miljö som skapar hemkänsla, ligger Byle Gård. Vi arbetar enligt den palliativa vårdfilosofin, vilket innebär att man ser till hela människan.

Palliativ vårdavdelning

Vi har 18 vårdplatser för palliativ vård på avdelningen och arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Om du är boende i Stockholms län och har remiss, eller är inskriven i vårt ASiH, kan Forenede Care Byle Gård erbjuda vård för de allra sjukaste.


På Byle Gård har vi inga bestämda besökstider, utan anhöriga kan komma och gå efter önskemål. För de minsta finns ett lekrum.
Utöver det vårdteam som arbetar på Byle Gård har vi också en egen kock, vaktmästare och administratör. Vid behov finns en präst och en diakon från Svenska kyrkan och för den som har en annan trosuppfattning hjälper vi till att finna en representant från det önskade religiösa samfundet.


Kostnaden för att vårdas på Byle Gård är densamma som på sjukhus. Vårdval tillämpas inom specialiserad palliativ slutenvård.

Kontakt

Carina Filipsson
Verksamhetschef
Telefon 08-514 440 00
E-post: carina.filipsson@forenadecare.com

Monica Nilsson
Ställf. Verksamhetschef
E-post: monican.bylegard@forenadecare.com

Forenede Care Byle Gård
Palliativa Vårdavdelningen
Jarlabankes väg 46
187 77 Täby