Hem SPSV Norrtälje Roslagen

SPSV Norrtälje Roslagen

Specialiserad palliativ slutenvård

Forenede Care driver en specialiserad palliativ vårdavdelning, SPSV, på Roslagens sjukhus. Vi arbetar enligt den palliativa vårdfilosofin, vilket innebär att man ser till hela människan. Nära och god vård ger livskvalitet och trygghet.

Professionell och personlig vård vid svår sjukdom

Vi har 20 vårdplatser för palliativ vård på avdelningen och arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Om du är boende i Stockholms län och har remiss, eller är inskriven i vårt ASiH, kan SPSV Forenede Care erbjuda vård för de allra sjukaste.

Vi har inga bestämda besökstider, utan anhöriga kan komma och gå efter önskemål. Vid behov finns en präst och en diakon från Svenska kyrkan och för den som har en annan trosuppfattning hjälper vi till att finna en representant från det önskade religiösa samfundet.

Kostnaden för att vårdas hos oss är densamma som på sjukhus. Vårdval tillämpas inom specialiserad palliativ slutenvård.

Kontakt

Carina Filipsson
Verksamhetschef
Telefon 0733-581 692


Hanna Österholm
Enhetschef
Telefon 076-101 94 30


Enhet 0176-207 586

SPSV Norrtälje Roslagen Forenede Care
Roslagen sjukhus
Hamnvägen 12, Plan 5
761 32 Norrtälje