Hem Sjukvård Palliativ vård

Vård i palliativt skede

Palliativ vård ges, när botbar behandling ej längre är möjlig, för att skapa bästa möjliga livskvalitet. Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Lika viktigt är det att erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/exstensiellt stöd för patient och närstående.

SPSV Byle Gård

Specialiserad palliativ vårdavdelning i Täby.

palliativ vård
Cropped shot of a nurse holding a senior woman’s hands in comfort

SPSV Norrtälje Roslagen

Specialiserad palliativ vårdavdelning på Roslagens sjukhus