Hem Forenede Care Malmö

Trygg vård och omsorg

Här hittar du alla de tjänster vi erbjuder i Malmö stad. Vi erbjuder insatser inom vård och social omsorg till den som behöver stöttning för att få vardagen att fungera.

Vi är ett stort företag med fler än 4400 medarbetare varav 800 i Malmö – men i grunden är Forenede Care ett familjeföretag. Det innebär att du som behöver vårt stöd har stora möjligheter att påverka hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Forenede Care startade 1998 i Malmö

Forenede Care startade sin verksamhet 1998 med Segevångsgården som fortfarande är ett populärt vård- och omsorgsboende med en generös trädgård som fylls med aktiviteter, odlingar och sommardjur.

I stadsdelen Limhamn driver Forenede Care Sjöstjärnan som är ett tidigare sommarresidens med en tillhörande parkliknande tomt med utsikt över både småbåtshamnen och Öresund. Vid kalkbrottet som är ett naturreservat ligger Victoria vårdboende som är ett modernt boende med inriktning till personer med demensdiagnos.

De tre boendena drivs i Forenede Cares egen regi och med ramavtal med KFSK, Kommunförbundet Skåne. Avtalet innebär även avtal med tre kommuner i Halland och sju kommuner i Kronobergs län.

I Malmö hittar vi även Hela Sveriges Assistans som är en del av Forenede Care och erbjuder personlig assistans för personliga människor. Alla människor ska få chansen att leva efter sin egen kompass, med eller utan assistans.

Se mer om våra verksamheter i Malmö

Vård och omsorgsboende

Den som inte klarar sig hemma längre trots hjälp kan få en plats på något av Forenede Cares vårdboenden i Malmö. Läs gärna mer om våra äldreboenden i Limhamn och Segevång där vi satsar på Leva Livet-konceptet.

Assistans i och utanför hemmet

Forenede Care erbjuder personlig assistans i Malmö stad och övriga delar av kommunen. Vi utgår från dina behov och önskemål för att stötta dig i din vardag – alltid enligt ledorden Närhet, Trygghet och Återkoppling.

Kontakta Forenede Care i Malmö

Forenede Care har avtal med Malmö stad, vilket innebär att du i de flesta fall kan välja oss som utövare. Du som har behov av assistans, hemtjänst eller särskilt boende ansöker hos kommunens biståndshandläggare. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill ha information om hur du ansöker om bistånd eller om våra olika verksamheter.