Hem Hemtjänst Uppsala Edda hemvård

Område

Luthagen, Främre Luthagen och Rickomberga

Kontaktuppgifter

Hemtjänst/Planerare
Telefon: 018-727 51 45

Sjuksköterska
Telefon: 018-727 51 47

Arbetsterapeut
Telefon: 018-727 50 36

Sjukgymnast/fysioterapeut
Telefon: 018-727 51 66

Enhetschef
Lizette Svahn
Telefon: 073-973 90 92

Forenede Care Edda hemvård

S:t Olofsgatan 9a
753 21 Uppsala