Hem Hemtjänst Uppsala Hagunda hemvård

Område

Vänge, Vreta, Järlåsa, Jumkil, Börje, Hagby, Stenhagen, Kvarnbo, Ramstalund, Dalby, Berthåga, Librobäck, Flogsta och Ekeby

Kontaktuppgifter

Hemtjänst/Planerare
Telefon: 018-727 80 78

Enhetschef
Anna Blom
Telefon: 073-971 97 68

Forenede Care Hagunda hemvård

Konsulentvägen 1
740 20 Vänge