Hem Hemtjänst Uppsala Nattpatrull

Tillsyn och hjälp under natten

Forenede Care Nattpatrull i Uppsala ansvarar för biståndsbedömd hjälp kvälls- och nattetid årets alla dagar. Du som har behov av tillsyn eller personlig omvårdnad kan få biståndsbeslut med fasta besök på ungefärliga tider på natten. När du anlitar oss för hemtjänst i Uppsala, får du samma utförare hela dygnet, eftersom vi hanterar natt- och larminsatser.

Nattpatrullen är utbildade undersköterskor och de är indelade i team som har sina geografiska områden.

Kontaktuppgifter


Hemtjänst/Planerare
Telefon: 018-727 51 45

Tillf. Enhetschef
Alexandra Lennström Nordin
Telefon: 073-973 90 92

Forenede Care Nattpatrull

S:t Olofsgatan 9a
753 21 Uppsala