Hem Hemtjänst Uppsala Idun Gudrun hemvård

Område

Centrum, Polacksbacken och Kungsängen

Idun är särskilt inriktad på att hjälpa den som har en demensdiagnos.

äldreomsorg

Kontaktuppgifter

Hemtjänst/Planerare
Telefon: 018-727 51 73

Sjuksköterska
Telefon: 018-727 51 31

Arbetsterapeut
Telefon: 018-727 51 51

Sjukgymnast/fysioterapeut
Telefon: 018-727 51 51

Enhetschef
Alexandra Lennström Nordin
Telefon: 073-901 57 24

Forenede Care Idun Gudrun hemvård

Kålsängsgränd 1C
753 19 Uppsala