Hem Örtagården dagverksamhet

Örtagården dagverksamhet

Dagverksamhet är en social aktivitet som ska bryta social isolering och kan även fungera som avlastning för närstående.

Välkommen till Örtagården

Dagverksamhet Örtagården på Hallen vänder sig till äldre personer som bor kvar hemma. För att få en plats hos oss krävs ett biståndsbeslut från ansvariga biståndshandläggare på Solna Stad.

Dagverksamhet är en social aktivitet som ska bryta social isolering och kan även fungera som avlastning för närstående.

Dagverksamhet ger stöd och stimulans för att du ska behålla viktiga funktioner och för att du lättare ska kunna klara vardagen hemma. Den funktionsbevarande dagverksamheten innehåller både fria och organiserade aktiviteter med socialt innehåll och viss träning. Vid behov ingår även resor till och från verksamheten. För att få delta i den här verksamheten måste du ansöka hos en biståndshandläggare.

Måltider intas gemensamt med övriga gäster på Örtagården
Frukost kl. 09:00 (eller när du anländer)
Lunch serveras mellan kl. 12:00-13:00
Eftermiddagskaffe och tilltugg kl. 14:00

Målet för din vistelse hos oss

Att du ska få en trevlig och meningsfull vistelse, som syftar till stimulans.

Aktiviteterna

Aktiviteterna utformas efter personliga förutsättningar och önskemål.
Vi har planerade och fria aktiviteter med social mening och viss träning.
Exempel på aktiviteter hos oss är bingo, högläsning, promenad, mjukgymnastik, sällskapsspel, korsordslösning och underhållning i Bokcaféet på Hallen. Vi uppmärksammar traditioner och firar årets högtider.

Kontaktmannaskap

Det innebär att en av vår personal har huvudansvaret för att dina behov tillgodoses och att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig. I genomförandeplanen dokumenteras dina mål och aktiviteter, den följs upp regelbundet tillsammans med dig, din kontaktman och även din närstående om du så önskar.

Kostnaden för din vistelse

För information om vad det kostar att besöka en biståndsbedömd verksamhet, vänligen kontakta din biståndshandläggare eller gå in på Solna Stads hemsida.

Forenede Care Hallen
Örtagården Dagverksamhet
Algatan 4 nb
169 32 Solna

Tel. 073-315 01 71

Kontakt

Åsa Smedberg
Verksamhetschef
Tel: 073-436 78 21