Hem Ribbings backe

Ribbings backe

Trivsamt boende med 48 lägenheter fördelade på små avdelningar. Varm gemenskap och egen kock.

Välkommen till Ribbings backe

Ribbings backe är ett trivsamt boende med målet att alla ska känna sig trygga, uppmärksammade och ha möjlighet att uppleva välbefinnande. Vi satsar på individanpassad omsorg, god mat och en stimulerande och varm gemenskap.

Ribbings backe är ett modernt äldreboende i hemlik miljö byggt 2006. Boendet ligger centralt nära Edsbergs centrum, naturen och olika affärer.

Det finns 48 trevliga lägenheter uppdelat på tre plan med små avdelningar om åtta boende. Vi har två avdelningar för omvårdnad och fyra för personer med demenssjukdom. På varje enhet finns trivsamma gemensamma utrymmen för måltider och samvaro.

Ribbings backe har egen kock som lagar mat på vardagar. Kvällar och helger lagas maten i verksamheten av personalen.

Aktiviteter

Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för dig som bor på Ribbings backe. Vi arbetar för att du ska få uppleva en meningsfull och innehållsrik vardag på dina villkor. Vi prioriterar det sociala och människors behov av samhörighet med andra.

Aktiviteter kan t.ex. vara sång, pub kvällar, gymnastik, zumba, utflykter, temadagar, fester, samtal, bokcirklar, bild och teater. Aktiviteterna sker både individuellt och i grupp.

Trygg vård och omsorg

Vårt arbetssätt grundar sig i att skapa meningsfullhet, delaktighet och trygghet för dig; det salutogena synsättet.

Vi har ett hälsoperspektiv och ser till dina resurser och möjligheter när vi planerar din vård och omsorg tillsammans med din kontaktman, temacoach och det tvärprofessionella teamet.

Bemanning

Vi har engagerad personal som arbetar utifrån den enskildes behov och intressen. Vi strävar efter att personalen ska vara utbildade undersköterskor.

Verksamheten är bemannad med undersköterskor dygnet runt för att kunna tillgodose de omvårdnadsbehov som finns. Hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodoses med sjuksköterskor som finns tillgängliga dygnet runt samt av arbetsterapeuter och fysioterapeuter efter behov. Läkarinsatser tillgodoses via vårdcentral i samarbete med landstinget.

Hjälp oss att bli bättre

Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi tar gärna emot synpunkter för att ständigt kunna förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Forenede Care har tydliga rutiner för hur synpunkter och eventuella klagomål ska hanteras. Klicka här för att komma till synpunktsformuläret på sidan om vårt Kvalitetsarbete.

Kontakt

Regina Daramy
Verksamhetschef
Tel: 076-160 09 77

Forenede Care Ribbings backe
Ribbings väg 87
192 52 Sollentuna

Sjuksköterska 070-625 86 97
Plan 1A 08-555 156 01
Plan 1B 08-555 156 11
Plan 2A 08-555 156 02
Plan 2B 08-555 156 12
Plan 3A 08-555 156 03
Plan 3B 08-555 156 13

Inriktning
Äldreboende
Demensboende