Hem ASiH Byle

ASiH Byle

Avancerad sjukvård i hemmet

Forenede Care utför ASiH i Lidingö, Stockholms innerstad, Solna, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Vårdval tillämpas inom ASiH. Våra besök är kostnadsfria.

Stor kompetens och varmt bemötande

ASiH är en form av vård som patienten själv väljer när alternativet är sjukhusvård dygnet runt. För att bli inskriven i verksamheten krävs en läkarremiss och du gör själv ett aktivt vårdval av utförare. Med stöd av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykosocial sjuksköterska, kurator och dietist skapas ett team som kan erbjuda medicinsk hjälp, samtal och tekniska hjälpmedel samt stöd till närstående. Vi strävar efter att svårt sjuka patienter ska kunna behålla sin självrespekt och sin personliga intrigitet och under vårdtiden i hemmet ha högsta möjliga livskvalitet och medicinsk trygghet.

ASiH verksamheten fungerar dygnet runt, veckans alla dagar med regelbundna besök hos patienten och akutbesök vid behov. När tillståndet förbättras skrivs man ut till sin husläkare igen.
För varje patient finns en individuell vårdplan som tar hänsyn till sociala, psykiska och existentiella aspekter likaväl som de medicinska. Stöd till anhöriga är en viktig del av verksamheten. Verksamheten kännetecknas av en helhetssyn på människan.

Om det inte går att vårdas hemma har Forenede Care en vårdavdelning för palliativ vård, Byle Gård.

Kontakt

Carina Filipsson
Verksamhetschef
Telefon 0733-581 692

Elisabeth Bergman
Enhetschef
Telefon 0733-150 112


Susanne Thoors
Enhetschef
Telefon 0733-150 099


ASiH Byle Forenede Care
Tumstocksvägen 9B
187 66 Täby

Besöksadresser:
Forenede Care Byle Gård
Palliativa Vårdavdelningen
Jarlabankes väg 46
187 77 Täby
Telefon 08-514 440 00

ASiH Lidingö Forenede Care
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

ASiH Arninge Forenede Care
Tumstocksvägen 9B
187 66 Täby
Telefon 08-540 849 44